Menu CICS.NOVA

Publicações

Habitatge, barri i ciutat


Autor(es): Jordi Nofre i Mateo, D. Teruel

Ref.: Teruel, D., & Nofre, J. (2017). Habitatge, barri i ciutat. In C. Feixa, M. A. Cabasés, & E. Ballesté (Eds.), Ser jove a la Lleida d’avui (pp. 103-112). Lleida: Pagès Editors.

Em : Ser jove a la lleida d’Avui
URL : https://www.pageseditors.cat/ca/ser-jove-a-la-lleida-d-avui.html